Fotografie: Martina Hadáčková

Po celý semestr měli studenti předmětu Metodika průvodcovské činnosti možnost účastnit se zajímavých exkurzí a pozorovat odvedenou práci zkušených průvodců. Při pondělním dopoledni si však každý z nich na chvíli vyzkoušel roli průvodce sám.

Desátá dopolední odbila a skupina studentů se seskupila okolo pana Mgr. Dvořáka. Ten si zkontroloval docházku a poté přišla řada na práce studentů. Ti měli na závěr předmětu za úkol připravit a přednést informace o dané atraktivitě v Českých Budějovicích. Po takové přípravě přišla v pondělí 27. 4. na řadu praxe. Každý student si na vlastní kůži vyzkoušel, jaké je to stát před několika lidmi a průvodcovat.

Od náměstí po divadlo

alt Legenda o Bludném kameni také zazněla.

Počátkem celé prohlídky po Českých Budějovicích se nemohlo stát jiné místo, než náměstí Přemysla Otakara II., na němž zaznělo několik vět o historii města, náměstí, radnici, Černé věži a katedrále sv. Mikuláše. Počasí bylo přívětivé, tak se přesouvání od jedné atraktivity k druhé stalo příjemnou procházkou. Další zastávkou s povídáním se stalo Piaristické náměstí s kostelem Panny Marie, kde zazněla zajímavá legenda o žábě. „I would like to tell you something about…“. Ano, ne jenom v českém jazyce se přednášelo, ale z celkových třech malých skupinek, které studenti vytvořili, průvodcovaly dvě v anglickém jazyce. Po legendě s žábou, Masných krámech a hotelu Budweis následovala zmíňka o další legendě vázající se ke staré hradební věži Železné panně. Nakonec celou prohlídku zakončilo několik vět o Jihočeském divadle spolu s doporučením na nadcházející divadelní představení. Každý student-průvodce si zasloužil potlesk a odnesl si skvělou zkušenost, která je k nezaplacení.