Erasmus+ Youth Exchange - "Unveiling the roots of drug addiction among youth"

Další rychlá zprávička ohledně Erasmu+ Youth Exchange, která se uskutečnila v městě Jablůnkov. Měla jako hlavní téma drogové závislosti mladých lidí a taktéž kořeny jejich psychických problémů.

V datech 3. – 11.4.2023 se v Jablunkově – Písečné uskutečnila výměny mládeže "Unveiling the roots of drug addiction among youth", které se zúčastnilo celkem 30 účastníků z Česka, Polska, Rumunska, Itálie, Litvy a Maďarska. 

Účastníci diskutovali a vzdělávali se v oblasti drogové prevence a důvodům proč mladí lidé propadají démonu závislosti, pomoci drogově závislým, poznávali nové kultury, navazovali nová přátelství a sdíleli své zkušenosti. V rámci programu jsme rovněž navštívili město Český Těšín/Cieszyn, kde jsme navštívili místní Slezskou nemocnici a její oddělení psychiatrie, která má rovněž za úkol pomáhat místním drogově závislým občanům a léčit psychické problémy občanů, které jsou často způsobeny či prohloubeny užíváním drog. Diskutovali jsme se zkušenými psychology a psychiatry, seznámili jsme se způsoby terapií a léčiv, které se využívají při léčbě závislosti a psychických poruch a rovněž jsme byli seznámeni s nebezpečími, které mladým lidem v dnešní hrozí společně s nejrozšířenějšími typy závislostí.

Autor: JU Magazín