Mind your mind

Mezinárodní výměna mládeže s názvem Mind Your Mind, která dala prostor mládežníkům z Česka, Polska, Itálie, Litvy, Řecka a Srbska diskutovat o problematikách spojených s depresemi a sebepoškozování mezi mládeží, se konala od 19. do 29. září na Jablunkovsku.

Mládežníci a odborníci našli zázemí v Penzionu u Pinkasů poblíž Jablunkova s tím, že akce byla financována ze zdrojů Evropské unie skrze Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+ a organizována prostřednictvím neziskové organizace Silesian Society for Solidarity.

Pavel Vítek, předseda Silesian Society for Solidarity z.s.: "Během této výměny měli účastníci možnost pohovořit si s profesionály v oboru léčby depresí, obeznámili se s rozšířeností tohoto jevu a setkali se s lidmi, kteří psychickým neduhům v minulosti čelili. Rovněž si mohli vyzkoušet na vlastní kůži některé způsoby léčby těchto neduhů ve formě muzikoterapie či terapie uměním. Během projektu se také účastnili originálních simulačních her a aktivit, které měly za cíl je seznámit s různými druhy psychických neduhů a podpořit jejich kreativitu. U mnohých účastníků této výměny mládeže se jednalo o první návštěvu České republiky, přičemž měli možnost ochutnat česká jídla a seznámit se blíže s českou kulturou, ale na druhou stranu měli také každý večer možnost představit i země, z nichž sami pocházejí, pročež byly pořádány každý den k tomu určené mezikulturní večery."

Na podobné mezinárodní výměny Erasmus+ zaměřené i na jiné tématiky mohou zdarma jakožto účastníci vycestovat všichni občané naší země do 30 let a lidé s trvalým pobytem v ČR. 

Autor: JU Magazín