Fotografie: Markéta Machová

Smějme se s rektorem v novém akademickém roce

Jak pokračují plány z léta? Bourají se snad nové cestičky, protože jsou křivé? Bude nás ještě někdy mučit dvoudenní festival elektronické hudby? Tradiční večerní setkání s rektorem pokračuje i v novém akademickém roce.

První setkání s rektorem v akademickém roce 2014/2015 se studenty proběhlo 14. 10. v knihovně v seminární místnosti v přízemí. Rektor na úvod potěšil účastníky minulé schůzky slovy, že od posledního setkání uteklo spoustu vody u nás i na rektorátě, čímž obě události vtipně propojil vzpomínkou na vyplavení Filosofické fakulty a rektorátu. Neopomněl zmínit utrhaná skleněná srdíčka z Lavičky Václava Havla, což se prý stalo 50. noc od jejího slavnostního otevření. Nová prozatím číhají na svou příležitost uklizená před zraky vandalů i běžných kolemjdoucích. Tím jsme zvolna přešli k tématu současně budovaných cestiček k těm stávajícím.

Bagr kam se podíváš

alt

Po kampusu už zase jezdí bagry, trávníky zdobí pískové linie, z děr na nás koukají rudé husí krky a luční cestu k botanické vile či tělocvičně přetnula zjevně povrchová těžba diamantů. Na tu sice nedojde, ale zase se tam bude moct parkovat. Po dalším dotazu jistého individua (autor článku, pozn. autora) na cestičky mezi Akademií věd, Bobíkem a Filosofickou fakultou, nás rektor trošku překvapil tím, že usiloval o zrušení některých z nich, protože mu přišly zbytečné (ale projekt byl hotov a úpravy nemožné). Nicméně v průběhu diskuse seznal, že své opodstatnění mají (alespoň ta, která dříve vedla pod třešní).

Následný dotaz na účel postříkání tohoto prostoru totálním herbicidem před prvními úpravami ještě v LS byl z části vysvětlen někým z řad přítomných diskutujících jako nutnost předat unifikovaný luční porost zadavateli (tzn. aby na ploše byla jen tráva určitých druhů a naopak aby chyběly jetele, štírovníky). Třešinkou na dortu budování hezčího prostředí v kampusu univerzity pro nás bylo zjištění, že celá ta sranda měla původně stát tři miliony a nabobtnala na šestnáct.

Jazyková centra nekončí

Rektor nás seznámil s omezením parkování studentů před budovami Akademické knihovny a Filosofické fakulty. Také se nám dostalo odpověď na minule položené přání ohledně přidání kontejnerů na tříděný a směsný odpad ke kolejím – u kolejí K1 a K2 dojde k jejich častějšímu vyvážení. Mezi kolejemi 3 a 4 není úprava režimu nutná. Přání bylo následně rozšířeno o četnější vyvážení kontejnerů v době letního stěhování studentů z koleje. Tak třeba se nám také splní.

Situace kolem dvou součástí JU – Britského centra a Goethe centra – se po náhlém vypovězení trojstranné smlouvy Jihočeským krajem, kdy hrozilo omezení provozu pro nedostatek peněz, uklidnila rozšířením spolupráce města ČB a univerzitou metodou dělení se o náklady půl na půl. Také se nepodařilo vybrat nového vedoucího Centra informačních technologií, tak ho vede stále ten starý.

Akce dostanou pravidla

Taky máte ještě v živé paměti ty divné pazvuky, které se hlasitě dva dny po sobě linuly z repráků pod kolejemi, nesoucí název Studentský festival elektronické hudby? Jaké s ním byly problémy a vzneseny četné stížnosti od obyvatel, vyučujících i studentstva? No, nedivme se – hrát měli od 14 hodin, ale začali již v 11 (prý zvučení, které se však v tomto případě nedá odlišit od hraní). Nicméně byla přijata určitá opatření, např. takovéto akce nebudou ve zkouškovém období, budou začínat až od 16 hodin, aby nerušily výuku, a bude maximálně jedna týdně.

Co nám přinese budoucnost?

Téma 17. listopadu je našemu rektorovi zjevně blízké, neboť se nás snažil nadchnout pro sledování následujícího dění na univerzitě i ve městě. Protože 17. listopad se blíží a s ním zároveň i různá výročí, hodlá je univerzita (a nejen ona) připomínat formou seriálů přednášek tematicky zaměřených právě na dobu kolem tohoto data. Počínaje tímto týdnem se můžeme těšit na osobnosti zvučných jmen, např. Jana Rumla či Hanu Marvanovou, které nám o tomto období našich dějin povypráví své. Hlavním programem pak má být pásmo čtyř filmů s komentáři lidí, kteří to zažili, nebo o tom hodně vědí, ve znamení Opletala (1939), Palacha (1969) či Havla (1989). Zároveň se chystá konference na toto téma nazvaná „Cesty za svobodou“, na jejímž programu budou čtyři panelové diskuse.

alt

V pondělí vyšlo první letošní číslo Journalu, tentokráte pro všechny studenty, neboť pro prváky vyšel již dříve. Dotaz na situaci ohledně univerzitního nakladatelství Episteme od studentky z Filosofické fakulty byl zhodnocen slovy „ticho před bouří“. Připravuje se šest titulů, které jsou již v editorské úpravě. Takže „co nevidět“ vyjde první.

Rektor rovněž nadhodil téma budovy na Mlýnské stoce – co s ní? Prodat? Prozatím se uvažuje o jejím využití jako o tzv. „open house“ – místě sloužícím jako pronajímatelné kanceláře nebo drobné zázemí univerzity (obchod, ubytování hostů JU).

Posledním diskusním tématem bylo pojednání o tom, jak se na univerzitách neučí takové různé věci „ze života“ zaměřené například na muže a ženy, které by ale bylo pěkné vědět a mnoha lidem by to mohlo zjednodušit některé části života.

První letošní setkání s naším rektorem Liborem Grubhofferem proběhlo opět v přátelském duchu a byl to příjemně strávený čas. Toto a ještě něco navíc jste mohli slyšet naživo, zeptat se. Pokud vám to zrovna nevyšlo, nesmutněte, rektor se již těší na setkání příští.

Autor: Jan Fiala