Fotografie: The Wire Media

Evropský parlament mládeže ve Strakonicích

Od čtvrtka 20. března do neděle 23. března hostilo Gymnázium Strakonice společně s městem 16. ročník Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže v České republice. Na organizaci této velké události byl vytvořen organizační výbor, v jehož čele stály dvě studentky strakonického gymnázia – Lenka Vysoká (absolventka roku 2012) a Kateřina Žejdlová (maturantka roku 2014). Právě s druhou jmenovanou, Kateřinou Žejdlovou, vám přináším rozhovor o této významné akci na jihu Čech.

Pověz nám, Katko, něco o tom, co je vlastně hlavní cílem EYP (Evropského parlamentu mládeže)?

EYP je celoevropská nezisková a nepolitická studentská organizace založená na dobrovolnické bázi. Jsme jedna z největších studentských organizací tohoto druhu v Evropě – za rok 2013 jsme oslovili přes 27 tisíc studentů z celé Evropy. Máme tzv. Národní komise nejen ve státech EU, ale např. i ve státech jako je Arménie, Turecko či Rusko. EYP uspořádá ročně na několik stovek zasedání v různých koutech Evropy. Ty jsou určeny pro studenty středních škol (delegáty) a jsou vedeny týmem zkušených absolventů projektu, kteří jsou zde v rolích organizátorů, předsedů komisí či žurnalistů. Jednacím jazykem všech zasedání je angličtina. Cílem je však nejen rozvoj jazykových znalostí, ale především je kladen důraz na tzv. „soft skills“. Jde nám o rozvíjení klíčových vlastností jako je rétorika, schopnost prezentovat a obhajovat vlastní názor, práci v týmu a schopnost dosažení kompromisu. Mimo to se naše organizace také zaměřuje na mezikulturní výměnu a porozumění. Studenti, kteří jsou na konferenci vybraní, dostanou příležitost zúčastnit se zahraničních zasedání (konkrétně velkých Mezinárodních zasedání v Kyjevě a Izmiru a dále například i menších ve Švýcarsku či Německu), kde se mají příležitost setkat a pracovat se studenty z více než 35 zemí, které EYP zahrnuje.

Jak ses ty osobně k tomu dostala?

Když jsem byla v roce 2010 v prvním ročníku na gymnáziu (respektive kvintě), byla mi mou angličtinářkou pí. Jansovou nabídnuta příležitost zúčastnit se Českého fóra v Táboře. Projekt mi připadal velmi zajímavý, a tak jsem se rozhodla zúčastnit. Ty čtyři dny na mém prvním zasedání mi doslova změnily život, jelikož jsem poznala, že EYP je přesně to, co jsem již nějakou dobu hledala a že mi dává obrovské příležitosti a možnosti nejen osobnostního, ale i akademického rozvoje. Jako členka strakonické delegace jsem se tedy zúčastnila i Národní výběrové konference (NVK) 2011 v Plzni, kde jsem byla jako individuální delegátka vybrána k účasti na Evropském fóru v Regensburgu. Následující rok jsem opět pokračovala jako delegátka a na další NVK v Karlových Varech jsem dostala možnost zúčastnit se Mezinárodního zasedání v Amsterdamu. Současně s tím jsem se od roku 2011 účastnila různých zahraničních zasedání i v roli novinářky, předsedkyně komise či organizátorky. NVK ve Strakonicích je celkově již mým 15. zasedáním.

Gymnázium Strakonice se stalo poprvé pořádající školou. Jaká k tomu vedla cesta? Byla příprava čtyřdenní konference náročná?

S Lenkou Vysokou jsme měly nezávisle na sobě myšlenku uspořádat NVK zde ve Strakonicích v hlavě již nějakou dobu. Jelikož jsme byly dva roky ve stejné delegaci a navíc jsme zjistily, že se nám spolu výtečně spolupracuje, rozhodly jsme se do organizace zasedání jít společně. Být hlavními organizátorkami zasedání je vskutku náročné, nejen psychicky, ale především časově. Deset měsíců dlouhé přípravy nakonec vyvrcholily uspořádáním konference. Organizace tak obrovského projektu pro nás byla velmi obohacující zkušeností.

Uvítací video Strakonické konference: https://www.youtube.com/watch?…

Heslem letošní konference bylo: „Drama of Encounter. Drama of Creation. Drama of Understanding.“ O čem všem se diskutovalo?

Pro toto motto jsme se rozhodly z několika důvodů. Zaprvé alegoricky reprezentuje Strakonice – slovem „drama“ poukazujeme na Tylovu celorepublikově známou hru Strakonický dudák. Motto zároveň vyjadřuje základní symboliku EYP. „Encounter“ neboli „potkávání“ reprezentuje první část zasedání, a to jest teambuilding, při němž se studenti poznávají a učí se spolu pracovat v týmu. „Creation“ neboli „tvorba“ symbolizuje hlavní část zasedání – práci v komisích. Studenti zde pracují v komisích a diskutují na různá témata od budoucnosti Eurozóny, dodržování lidských práv v Sýrii, budoucnosti autorských práv ve světě 21. století po letošní evropské volby či znečištění vzduchu. Témata byla vskutku různorodá a každý si tak mohl vybrat oblast svého zájmu. A konečně třetí část – „understanding“ neboli „porozumění“ je symbolikou pro závěrečné Valné shromáždění, kde studenti prezentují návrhy svých řešení, o nichž se zde poté diskutuje.

Kolik účastníků a odkud přijelo do Strakonic? Co všechno bylo pro ně připraveno?

Do Strakonic se sjelo na 150 účastníků nejen z celé ČR, ale i Evropy. Zúčastnilo se přes 80 delegátů, studentů středních škol z celé republiky, kteří byli vybráni na předkolech na pražském magistrátu letos v lednu. Měli jsme zde též německou delegaci. Delegáti byli vedeni týmem zkušených žurnalistů, předsedů komisí a organizátorů z Česka i z celé Evropy – např. ze Švédska, Finska, Rumunska, Nizozemí, Kosova, Řecka, Rakouska, Ukrajiny či Severního Irska.

Měli jsme pro ně připraven bohatý program, který kromě tradičních částí – teambuildingu, práce v komisích a Valného shromáždění – zahrnoval např. i hovory s experty na daná témata či návštěvu europoslance pana Zahradila. Součástí zasedání byly samozřejmě i oddechové aktivity jako tzv. Czech Village v Katovně strakonického hradu, kdy studenti přivezli regionální pochutiny ze svých domovských měst či tzv. Treasure Hunt, při němž studenti chodili po městě a pomocí zábavné soutěže ve stylu motta zasedání – dramatu – poznávali město.

Dotkli jste se i současných témat, jako boj o demokratizovanou Ukrajinu a její možný vstup do EU? Jaké názory na to měli ostatní?

Studenti z Komise pro zahraniční záležitosti, kteří se problémem zabývali, se shodli mj. na nepřípustnosti ruského zásahu na Krymu a odsuzují pasivní přístup EU k problému. Řešení vidí především v diplomatickém tlaku na Rusko a ekonomických sankcích a zdůrazňují, že je třeba dosáhnout mírového řešení, avšak v případě krajní eskalace konfliktu uznávají, že by bylo možné sáhnout až k vojenskému zásahu. Nejdůležitější je pro ně však svoboda Krymu rozhodnout o své budoucnosti a v co nejkratší době demokratické volby, které by potvrdily legitimitu současné vlády. Rádi by viděli posílení vztahů mezi Ukrajinou a členskými státy EU a především podporu ze strany EU.

Více o navrhovaných řešeních studentů lze najít zde: http://issuu.com/…utionbooklet

Hlavním jazykem byla angličtina. Pro tebe to nebyl problém. Ale co ostatní čeští účastníci? Dorozuměli se?

Angličtina je vybrána jako jazyk všech zasedání především proto, že je to nejběžnější mezinárodní řeč. Studenti si vyzkouší jinou dimenzi komunikace, než na kterou jsou zvyklí. Tato mezinárodní atmosféra je posílena přítomností zahraničních účastníků a angličtina se tak na zasedání stává skutečně běžným komunikačním nástrojem. Často zde přirozeně nahrazuje češtinu a studenti nemají s komunikací problém. V EYP není tolik důležité, aby student měl vysokou a bezchybnou úroveň angličtiny, nýbrž aby byl především schopen v ní vyjádřit své názory a myšlenky. A co víc, při výběru na zahraniční zasedání je znalost tohoto jazyka samozřejmě nutností.

Druhé oficiální video z konference mládeže: https://www.youtube.com/watch?…

Vím, že jsi velmi zaneprázdněný člověk. Co tě v brzké době kromě maturity čeká?

Kromě přípravy na maturitní zkoušku, na kterou konečně začínám po konferenci mít čas, asi není překvapivé, že dalším projektem, který mám v plánu, je opět projekt EYP. Na konci dubna budu předsedat komisi zabývající se separatistickými tendencemi v EU (např. v Katalánsku, Skotku či Vlámsku) na španělské Národní výběrové konferenci ve Valencii.

Na jakou vysokou školu se chystáš? A kam bys to v životě chtěla někdy dotáhnout?

Když, doufejme úspěšně, složím maturitní zkoušku, povedou mé kroky nejspíš do Londýna. Toto město je mi nejblíže a vždy jsem zde chtěla studovat – jsem zde již podmínečně přijata v oboru mezinárodních vztahů na několik univerzit včetně jedné velmi prestižní, a tak čekám pouze na to, jak dopadne má maturita. O svém budoucím zaměstnání přesnou představu ještě nemám, chtěla bych se ale pravděpodobně pohybovat v diplomacii či neziskovém sektoru.

Vyzkoušela jsi na střední škole výměnný pobyt v cizině? Plánuješ také Erasmus? A pokud ano, kam?

Ve třetím ročníku gymnázia jsem strávila trimestr na španělské obdobě gymnázia, shodou okolností opět v již zmíněné Valencii. Bylo vskutku zajímavé poznat tamní vzdělávací systém a musím říci, že ač to bylo obohacující, velmi ráda jsem se vrátila do našeho českého systému. Bylo však skvělé poznat docela jiný způsob studia a práce. Bydlela jsem zde v hostitelské rodině z Argentiny, takže jsem poznávala hned několik kultur najednou. A především jsem si zdokonalila španělštinu jakožto druhý jazyk – díky každodennímu studiu jsem na konci pobytu hovořila takřka plynně.

I za předpokladu, že budu studovat ve Velké Británii, bych se ráda programu Erasmus zúčastnila, jelikož mě nové kultury a prostředí nepřestávají lákat. Ráda bych se opět vrátila například právě do Španělska, jehož kultura mi přirostla k srdci, a též bych si ráda obnovila znalost jazyka. Zůstávám však otevřená různým možnostem, kterých je dnešní svět plný a chtěla bych se dále rozvíjet a věnovat se tomu, co mě baví.

//Více informací nejen o konferenci ve Strakonicích://

http://eyp.cz/

http://eyp.cz/nsc/

http://www.gymstr.cz/node/690

https://www.facebook.com/thewiremedia