Fotografie: Markéta Machová

Hned po svátečním dnu a s ním spojeném tradičním výstupu na Kleť čekala na přírodovědce další fakultní událost – shromáždění akademické obce. S čím aktuálně PřF nejvíce bojuje a jaké má plány? To osvětlil všem přítomným její děkan František Vácha.

Oficiální shrnutí všech letošních událostí a výhledů do budoucna se opět konalo v budově C. Účast studentů byla tentokrát velice skromná, ale úspěšně je v počtu předháněli jejich vyučující. Zhruba hodinové posezení na „vyhlášených“ židlích bylo tradičně odlehčené, jak se na přátelské klima jedné z našich „zelených“ fakult sluší.

Černá čísla a personálie

Jak je už z úvodu zřejmé, své křeslo uhájil staronový děkan František Vácha. Nicméně fakulta zažila několik personálních změn. Má novou tajemnici Veroniku Přibylovou a také se obměnilo Jazykové oddělení, které opustil Petr Kos (přesídlivší na Filozofickou fakultu) a vedení oddělení tak přebrala Klára Pavlínová. Personální výtky ze strany děkana pak padly na hlavu vedoucího Katedry zoologie Romana Fuchse a Milana Štecha z Katedry botaniky, kteří stále nemají hotovou potřebnou habilitaci.

Neméně důležitým bodem pak byly finance. Jak je na tom fakulta letos? Dá se říct, že tak akorát, aby vyšla. V roce 2015 je seznam hlavních položek příjmů následující:

– necelých 67 milionů na výuku
- necelých 63 milionů na RVO (tzv. rozvoj výzkumné organizace)
- 12,3 milionu na GAJU (granty na individuální projekty)

K tomu navíc proteče fakultou kolem 250 milionů v grantech. Největší výdaje pak tvoří mzdy univerzitních zaměstnanců (okolo 60 milionů). Nově také fakulta financuje Open Access publikace a prozatímní rozpočet 300 tisíc by se měl navyšovat na 500.

Když už jsme u těch čísel, zatímco finanční situace je bez výrazných výtek, počty studentů už se u vedení setkávají s výstražně zdviženým ukazovákem. A demografická situace údajně na vině není. Posuďte sami:

– v loňském roce bylo zapsaných studentů PřF asi 300
- letos počet klesl na 247
- největší propad zaznamenal obor Biologie (letos s 57 lidmi)

Jihočeská přírodověda očividně klesá na popularitě a všichni přítomní tak sklouzli k fantazírování nad tím, čím nové studenty vlastně přitáhnout. Skončí fakulta u motivačních stipendií, na které ale není dostatek financí? Nechá už projít státnicemi úplně každého? Nebo je jen Biologie neperspektivní obor a líní studenti radši ztratí tři roky života studiem snadnějších vysokých škol? Nejspíš nám to ukážou další léta.

Stalo se a chystá se

Následovalo i malé shrnutí všeho dění – většinu jste již jistě zaznamenali, ale pro pořádek zopakujme. Proběhla rekonstrukce výměníku pavilonu B. Majce Šmilauerové a všem dobrovolníkům je třeba poděkovat za pilnou práci na fakultní zahradě, kde nám vyrostl na konci léta i altán. Oldřich Nedvěd se zase postaral o vznik boulderové stěny.

V kampusu se také množí umění. Kromě ploutve zakotvené před pavilonem C přibude uvnitř pavilonu B mezi učebny B2 a B3 obraz od malíře Vranovského. Údajně na něm najdete i rypoše – co je na tom pravdy, zjistíme jistě brzo. A na závěr dobrá zpráva pro všechny: rozšířil se signál wi-fi, takže můžete univerzitní síť chytat bez problému i na náměstíčku před budovou B.

Peníze se utratili také za nová auta – Škodu Rapid a Yeti. A utrácet se bude dál. V plánu je instalace klimatizace do laboratoří pavilonu C a diskutovalo se nad tímtéž v rámci pavilonu B. Zvláště po letošním zatěžkávacím létě se ukázalo, že toto bude rozhodně třeba. Zvolna se také rozjíždí systém hodnocení akademických pracovníků, který se ale na PřF nesetkává s nadšením, neboť není zrovna šťastně postavený.

Děkanské vize a přepad ZF

A budoucnost? Zatím velkolepá. Plánem univerzity je výstavba Centra praktické výuky technických oborů, které by mělo být náhradou za původní návrh vzniku celé Technické fakulty. Budova by měla vyrůst v blízkosti Jihočeského vědeckého parku a měla by se do ní přesunout laboratoř biotechnologií, mechatronika a také část laboratoří Zemědělské fakulty, neboť PřF dlouhodobě usiluje o uvolnění a získání části jejích prostor. Zda se tak stane a zda se podaří akreditovat studijní obor Biotechnologie je ale zatím více ve hvězdách než na papíře.

Neboť shromáždění končilo v mírně melancholické náladě nad nedostatkem přírody milujících studentů, snad můžu jen doporučit vám, kteří jste si fakultu oblíbili natolik, že byste v jejích chodbách nejradši i přespávali, abyste trochu motivovali vedení. Přeci jen situace není ještě tak zlá a jistě bude rozumné dát přednost kvalitě studentů před kvantitou. Byť to bude muset někdo nejdříve vysvětlit našim státníkům, kteří kvantitu začali nejspíš považovat za stěžejní.

Autor: JU Magazín