Fotografie: Eliška Hirková

Pro někoho hromada nic neříkajících vzorců a čísel, pro jiné posvátná geometrie vesmíru. Anebo také medicína, ekonomie, doprava a bankovnictví. Matematika je zkrátka věda mnoha tváří, o čemž se zájemce snažili přesvědčit přednostní odborníci svého oboru: matematici nejen z Ekonomické fakulty.

Hlavní myšlenkou projektu, za kterým stojí mimo jiné i student Ekonomické informatiky Honza Předota, bylo představit především žákům základních škol a také středních škol zajímavé oblasti aplikované matematiky, které jsou využitelné pro praxi a vzbudit tím jejich zájem o tento obor.

Program se uskutečnil v pavilonu F v kampusu univerzity. Krátce po zahájení v 8:15 prezentoval Honza využití pohybového zařízení XBOX KINECT, které je primárně vyvinuté ke hraní her. Pohybový senzor má však daleko širší uplatnění – je využitelný například v medicíně pro bezdotykové ovládání počítače při operacích, v zemědělství jakožto zařízení pro odhad váhy prasat s odchylkou do 5 %, ale je vhodný také k výuce tance.

„Líbí se mi, že nás tu dnes něčím zabaví a není to jen nudné poslouchání výkladu jako ve škole.“ – Dominik, 6. třída

Honza ve své bakalářské práci zařízení aplikoval na bezdotykový senzor ke vstupu do plaveckého bazénu, který identifikuje uživatele na základě jeho obličeje, otevře jeho vlastní účet a uživatel si zvolí, zda navštíví saunu, plavecký bazén či tobogán. „Když jsem práci dokončil, přemýšlel jsem, jestli lze zařízení tohoto typu skutečně využít pro praxi. Maximální spolehlivost těch nejlepších metod pro rozpoznání obličeje je však pouze 70 %, takže praktické využití to vlastně nemá,“ přiznává mladý matematik. „Stejnou prezentaci jsem měl u státnic, kde to trvalo deset minut. Teď jsem ale nemohl mluvit v odborných termínech a musel jsem to vysvětlit tak, aby tomu děti rozuměly, tak z toho byla hodinová přednáška,“ směje se Honza. Dva žáci si mohli pohybový senzor sami vyzkoušet.

alt

Mezi přednášejícími dále byli Petr Chládek, který nás seznámil s matematickými hlavolamy, Jiří Blažek, který se zabýval zlatým řezem, Klára Vocetková nám představila osovou souměrnost v praxi, Radim Remeš problematiku flexagonů, Michal Houda využití teorie čísel, Jana Klicnarová se zabývala operační analýzou a problematikou optimálnosti a Tomáš Mrkvička se zaměřil na finanční matematiku.

Jak akci hodnotí posluchači, samotní žáci základních škol?

„Matematika mě moc nebaví, nepřipadá mi zajímavá. Dnes se mi tu ale líbí, zaujaly mě především hlavolamy,“ řekla Kačka, která měla na vysvědčení z matematiky dvojku. Miladu matematika zajímá více a líbila se jí interaktivní výuka na počítači. Dominik, který chodí do šesté třídy, si zpestření výuky pochvaloval. „Matika mě baví a myslím, že mi celkem jde. Měl jsem jedničku, i když myslím, že jisté rezervy tam jsou. Dělení mi dělá trochu problém. Líbí se mi, že nás tu dnes něčím zabaví a není to jen nudné poslouchání výkladu jako ve škole. Teď skládáme flexagony a je vidět, že se organizátoři snažili, aby nás to zaujalo.“

alt

Projekt byl financovaný Jihočeskou univerzitou a zároveň z programu Mládež kraji od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož cílem je podpořit mladé lidi, aby udělali něco navíc pro ostatní. Nápad na realizaci vznikl na Katedře aplikované matematiky a informatiky, čehož se ujal Honza za asistence Kláry Vocetkové, která na katedře působí. „Ten projekt je můj, paní Vocetková mi s tím ale hodně pomáhá. Na katedře jsme navrhli rámec projektu, a kdo chtěl a měl nějaké zajímavé téma, připravil si vlastní přednášku,“ říká Honza, který je zvědavý na „účinnost“ celé akce. Po skončení totiž studenti obdrželi dotazník, zda by měli zájem o matematický kroužek.

A jak výzkum dopadl? Překvapivě většinu žáků matematika baví a dokonce ji téměř všichni považují za důležitou, ale ze 130 lidí mělo zájem o kroužek pouze čtrnáct.

Autor: JU Magazín