Fotografie: Markéta Machová

Podzimní Shromáždění akademické obce na PřF

Na Přírodovědecké fakultě JU se blíží senátní volby, pivo letos poteče proudem a nová budova C se i nadále drolí pod náporem kritiky.

To vše a mnohem víc přišlo na přetřes na listopadovém Shromáždění akademické obce, které se konalo v posluchárně C1. Celé skromné posezení zahájil děkan shrnutím všeho, co se stalo v uplynulém roce. Následuje tedy rekapitulace pro všechny, kteří něco nepostřehli.

Novinky aneb co se stalo napřesrok

Za vrátnicí AV ČR máme nově branku na čipové karty (alias ISIC), kterou se dostanete kdykoli do i z areálu. Zřídil se i port u dveří vedle automatu s nápoji v pavilonu B, které vedou do nově upraveného parku s lavičkami a především naším novým monumentem – ohryzkem Járy Cimrmana. Za parkové úpravy včetně duny můžeme poděkovat hlavně Majce (tedy docentce Marii Šmilauerové) a všem ostatním, kteří se účastnili kosení a rytí.

Tím zvelebování areálu nekončí. S AV ČR se PřF dohodla na společném využití louky za Parazitologickým ústavem, která je momentálně čerstvě zoraná. Pravděpodobně za evropské peníze zde vznikne park, ale i ohniště, kde budete moci po celý rok vyhrávat a opékat buřty.

Pro všechny společenské tvory je nově otevřen také studentský klub v budově C. Místnost s křesílky a stolečky bude přístupná po celý den. Děkan pro ni obětoval nějaké staré knihy a časopisy, které mu doma přebývaly, a prosí, abyste tam pokud možno nepřespávali a hlavně neodnášeli nábytek.

Na co se můžeme (ne)těšit?

Co se samotné budovy C týče, je ve stavu sumírování připomínek. Například čidla na množství CO2 by asi opravdu neměla být až u stropu. Další palčivý problém je klimatizace, která se v zimě vypíná, neboť by mohla zamrznout voda ve výparnících na střeše. To nesvědčí přístrojům, jako jsou hlubokomrazící boxy, které se následkem toho přehřívají, a oprava poruch něco stojí.

Na závěr potěšující zpráva pro všechny, kteří se účastní pravidelných akcí na PřF – fakulta zakoupila novou dvoukohoutovou pípu! Ta jednokohoutová se opravila a případně bude k mání i na půjčení. Takže se těšte na letošní vánoční večírek! Trochu smutnější bude možná zpráva pro bílé biology: na ÚMBRu dojde v nejbližší době k ukončení sekvenační laboratoře. Pokud se sekvenátor nestihne rozbít, pravděpodobně bude prodán.

A máme i něco pro studenty – nově se budou na kurzy cizích jazyků přednostně zapisovat studenti PřF a poté teprve ostatní fakulty, aby se předešlo problémům z letošního roku, kdy se někteří nedostali na žádný kurz.

Kdo kandiduje do Akademického senátu?

Jelikož nás čekají volby, došlo i na představení kandidátů do akademického senátu. Bohužel se většina z nich nedostavila, ale i to málo dostavivších se stačilo na plodnou debatu.

Profesor Lepš (alias Šuspa) a profesorka Šantrůčková by rádi usilovali o větší internacionalizaci univerzity. Především přišla na přetřes otázka zavedení magisterských oborů v angličtině a obecně rozšíření anglických kurzů. Šuspa tuto myšlenku podporuje také na základě úspěšnosti běžícího kurzu Community ecology, který s dobrými výsledky zvládají jak čeští, tak zahraniční studenti. A když už jsme u cizích jazyků, docent Šmilauer připomenul také úspěšně pokračující přípravu anglické verze SHP.

Docent Ditrich z Katedry parazitologie zmínil, že by rád v případě zvolení zajistil navrácení některých pravomocí z univerzity na fakulty. Za Ústav aplikované informatiky se přihlásili dva kandidáti, přítomný doktor Pech by rád tvořil tlumočníka mezi biology a veškerou počítačovou technikou, neboť je správcem Moodlu a také webserveru (jak dodal: nikoli webu, kdyby si chtěl někdo stěžovat). A docent Straňák za Ústav fyziky a biofyziky se podle svých slov poprvé někam takto přihlásil, neboť propaguje velice diskutovanou myšlenku HAPu (Hodnocení akademických pracovníků) a rád by vypomohl s řešením výběrových řízení na fakultě, se kterými jsou momentálně také problémy.

Vše zakončil současný předseda senátu Milan Štěch, který je vesměs spokojený s výsledky působení senátu za uběhlé období. Komunikace s vedením se daří dobře (v tomto jsme ostatně skoro pokroková fakulta), podařilo se zkulturnit prostředí v areálu, nicméně se nepovedlo zavést elektronické indexy, což je podle něj škoda.

S čím přispěli studenti?

Ze studentů se letos do senátu hlásí jak současní členi, tak i úplní nováčci se zájmem o dění na univerzitě. Největší debatu rozvířil v obecenstvu Jan Fiala se svým návrhem prosadit možnost, aby si studenti sami určovali, za kolik kreditů chtějí zapsané předměty absolvovat. Docent Šmilauer přišel s dotazem, zda se ty kredity budou v tom případě při neúspěchu také odečítat. Nato vyvstala obava, co se stane, až student začne fakultě kredity dlužit.

Inspirace této myšlenky pochází ze zahraničí a minimálně ve Finsku podobný systém dobře funguje. Některé předměty jsou rozdělené na bloky po několika kreditech (esej, prezentace, přednášky) a po zapsání předmětu si můžete během roku podle potřeby vybrat, co všechno splníte. Padla škodolibá, ale trefná poznámka, že by to nebylo špatné zavést, ale STAGu by se to muselo zadat už dnes, aby to do pár let stihl pochopit. Rozdělování cvičení a přednášek jednoho kurzu na samostatné předměty se ale fakulta nebrání, ostatně u některých kurzů už to takto funguje.

Nezapomeňte volit

Setkání pak zakončila zvuková zkouška Šukasu, který napříště plánuje své přestěhování do budovy C, kvůli prostornějšímu zázemí. Nedopadlo to vůbec zle, tak uvidíme, jak to bude vypadat s plnou technickou podporou všech hudebních nástrojů a především mikrofonů.

A teď už zbývá pouze připomenout, že volby do Akademického senátu se konají 26. a 27. listopadu v přízemí budovy B od 8:00–16:00 hodin. Stačí se prokázat zaměstnaneckou nebo ISIC kartou a dostanete volební lístek. Tak buďte zodpovědnými členy Akademické obce a přijďte hlasovat!