Fotografie: Andi_Graf / from pixabay.com, edit Markéta Machová

Jsem ESFP podle MBTI

Co jsem zač? Kdo jsem? Proč jsou druzí tak jiní? Pokud si tyto otázky stále pokládáte bez jasné odpovědi, nejste sami. Psychologové na celém světě se snaží odhalit tajemství lidského charakteru a chování. Z jejich snahy už vzniklo mnoho různých systémů, které nás rozdělují do všelijakých škatulek. Jedním z bezesporu nejpůsobivějších je však MBTI.

MBTI neboli Myers-Briggs Type Indicator je psychologický test vytvořený již v roce 1943, dokončený ale až v 60. letech minulého století. Někteří odborníci ho dnes považují za již starý, snad i překonaný, ale jedno se mu odepřít nedá – je to nesmírně zajímavý nástroj poznání nejen vlastní, ale i cizí osobnosti velice zábavnou a nenáročnou formou. Spousta lidí na celém světě už ho vyzkoušela a mnozí říkají to samé: „Je až děsivě pravdivý!“

Podstata MBTI

Tento test dělí lidi do 16 typů podle čtyř dominujících psychologických funkcí, nebo můžeme pro srozumitelnost říct charakterových rysů. Lidé často nemají rádi takové sprosté škatulkování, ale MBTI nenutí ostře se vyhraňovat, pouze vybrat si to, co spíše upřednostňujeme. Každý typ tak může být více či méně silný, což se pak odráží v intenzitě jeho projevu. Tento test tak na velice jednoduchém principu vysvětluje různé aspekty našeho každodenního chování.

Nemáte rádi davy? Máte problém mluvit o svých pocitech? Bojíte se v práci vedoucích pozic? Jste příšerně nepořádní? Chodíte neustále pozdě? Jste zbytečně podezíravý vůči ostatním lidem? Nic z toho MBTI neomlouvá, ale vysvětluje vám, proč to či ono provádíte a proč se svých zdánlivých zlozvyků tak těžko zbavujete. Z podstaty vaší osobnosti totiž pramení mnoho maličkostí, které vám denně otravují život, nebo vás naopak staví do příznivého světla. Jak ale někdo něco takového vymyslel?

Ženy v boji za poznání lidství

Tvůrkyněmi celého testu jsou Američanky Katharine Briggs a její dcera Isabel (později Myers). Katharine byla vdaná za vědeckého poradce amerických prezidentů, avšak na rozdíl od manžela měla spíše než pro technické záležitosti hluboký zájem o sociální vědy. Když byla v roce 1923 publikována v anglické verzi kniha Carla Gustava Junga rozdělující lidi do osmi typů podle jejich zásadních psychologických vlastností, Katharine ji se zaujetím přečetla a spolu s dcerou začaly Jungova pozorování srovnávat s vlastními.

Isabel se během války intenzivně zabývala lidskou typologií, neboť viděla, jak lidé ve válce trpí při práci, která se vůbec nehodila k jejich povaze. Docházelo jí, že pokud by dokázala ty správné lidi přidělit ke správné úloze, kterou ze své podstaty lépe zvládají, mohla by vylepšit celý pracovní systém. Tyto myšlenky sdílela s matkou, a postupně tak vypracovaly rozšířenou verzi Jungovy teorie a z osmi typů bylo náhle šestnáct.

Praxe 21. století aneb otestujte se!

Od té doby je MBTI oblíbený pomocný nástroj ve firmách, ale slouží dobře i zvědavým jednotlivcům. Nepotřebujete k němu nic víc, než se zamyslet nad pár písmenky. Jak to funguje? Každý typ je popisován kombinací čtyř písmen. Každé písmeno má druhé do páru – z každého páru si tedy vyberete to písmeno (= vlastnost), která je vám bližší. Postupně si poskládáte zkratku vlastního typu a můžete si přečíst jeho specifika na internetu (nebo ve výborné knize Typologie od autorů Otto Kroeger a Janet M. Thuesenová) a to od vašich kladů a záporů, po život v milostném vztahu. Vše založené na sledování reálných zážitků ohromného množství lidí, kteří se podíleli a stále podílejí na výzkumu.

Kouzelnými písmeny jsou:

E / I – extroverze a introverze (jak vnímáme okolí): introvert je člověk orientovaný na vnitřní svět, působí jako uvážlivý a klidný člověk, delší pobyt ve společnosti ho spíše unavuje, je rád o samotě a tyto chvíle využívá k jakémusi „nabíjení“ životní energie, bývá obklopen jen úzkým okruhem několika málo dobrých přátel, zatímco extrovert mluví dříve, než myslí, miluje společnost, energii získává naopak na hromadných akcích, nemá rád samotu a má vždy velké množství přátel, se kterými se nadšeně schází

S / N – smyslové vnímání (sensing) a intuice (intuition) (jak získáváme informace): zatímco smyslové typy věc popadnou, použijí a neřeší, jak funguje a jak by se dala vylepšit, intuitivní typy dělají přesný opak a všechno zkoumají, šťourají se na pohled v hloupostech, za což může jejich značně rozvinutá fantazie a život v ní, dobře tak zpracovávají abstraktní pojmy a milují všelijaké teorie, zato smyslové typy vidí jen přítomnost, svět vnímají smysly a neexistující výmysly je nezajímají, hůře tak někdy ve výuce pojmou věci, které si nemohou „osahat“

T / F – myšlení (thinking) a cítění (feeling) (jak zpracováváme informace): lidé s převahou myšlení se zdají být neohleduplní a zlí, nerespektují citové zabarvení, jsou objektivní a neudělají něco jenom proto, aby neurazili druhé, mají tak sklony k až děsivé upřímnosti a lépe se jim myslí v číslech, zatímco lidé orientovaní na cítění jsou hluboce empatičtí, zajímají se o pocity druhých, snaží se s lidmi vycházet dobře a odmítají chladnou logiku věci, kterou opačné typy vyznávají

J / P – usuzování (judging) a vnímání (percieving) (náš životní styl): v testu často kámen úrazu, kde se lidé nemohou rozhodnout pro jednoznačnou odpověď, ale podle mého sledování se lidé v tomto písmenu více vyhraňují s postupujícím věkem, usuzovací typy totiž s oblibou věci plánují, mají ve všem řád, práce u nich předchází zábavě, závazky plní včas a neradi si nechají narušit denní režim, zatímco vnímající typy milují překvapení, vůbec jim nevadí náhlé vyrušení z práce a překotně zorganizované akce, které si vůbec neplánovali, pracují často ve stresu pár dní před uzávěrkou, mohou být označování za bordeláře a vymlouvat se na pořádek ve vlastním chaosu

Přemýšlejte pečlivě – podle MBTI jsme sami sobě nejlepším soudcem. Pamatujte si, že nic nemáme „tak napůl“ a vždy si vyberte vlastnost, která u vás převažuje. Pokud máte problém si vybrat, vybavte si nějakou reálnou situaci týkající se dané vlastnosti a představte si, jak byste reagovali, nebo co jste opravdu někdy udělali.

MBTI test nemusíte ani dělat jen takto „na koleni“, ale můžete použít jeden z mnoha kvalitních dotazníků, kde se nemusíte zabývat písmenky, ale jen odpovídat na otázky týkající se reálných životních situací, což mnohým z vás jistě usnadní práci (velice kvalitní anglický TADY, zjednodušená česká verze ZDE). Obojí by vás mělo dovést k výsledku, tedy kouzelné kombinaci čtyř písmen, u které si pak přečtete celý elaborát ohledně charakteru vaší osobnosti. A pokud vás čtení textu s vaší charakteristikou dožene k slzám, pravděpodobně jste citlivý člověk, ale rozhodně nejste zdaleka první, kdo se u výsledků testu MBTI rozbrečel.

Nejen výsledky, ale opravdové rady

Hledání sama sebe je pro některé z nás z naší podstaty tak nesmírně důležité a těžké, že nám MBTI test může pomoct najít v životě oporu. Možnost hrdě stát na vlastních nohách, protože každý typ osobnosti je nějak výjimečný, i když některé tvoří ve společnosti 20 % a jiní jen 1 %. MBTI pomáhá lidem chápat jejich vlastní odlišnost a umožňuje jim především pochopit i druhé a přestat je přehnaně odsuzovat za některé jejich výstřelky. A naopak nás učí, jak správně tyto odchylky potlačit, abychom se dokázali vcítit do druhých a fungovat s nimi.

Může vám osvětlit nedostatky ve vztazích, problémy v pracovním kolektivu a nabídnout cestu ke smíru. A pak že je škatulkování špatné! Zkrátka jestli jste někdy chtěli odhalit tajemství toho, kdo jste, MBTI se vám může stát cestou k pochopení sebe sama, druhých a dokonce i půvabným koníčkem na celý život.

Pro všechny, které MBTI zaujal a chtěli by se v něm trochu „pošťourat“ je tu mnoho webů (Personality page v češtině), ač často především v angličtině (16 Personali­ties), ale také knih. Lidé zabývající se MBTI se také často baví odhadováním osobnostních typů fiktivních postav a slavných umělců – schválně, které postavě z vašeho oblíbeného seriálu se asi nejvíc podobáte?

Zdroje:

  • Myers, K. D. (2011). An Extended History of the Myers-Briggs Type Indicator® Instrument. (odkaz)
  • A Mini-History of the Myers-Briggs Type Indicator® Instrument (odkaz)
  • Myers-Briggs Type Indicator. Wikipedia, 22. 2. 2015. (odkaz)
Autor: JU Magazín