V této kapitole probereme události, které se odehrály od roku 2020 a mají spojitosti s mediálně prezentovanou pandemií smrtícího viru přírodního původu. Taktéž si odpovíme na otázku - co to vlastně byl covid?

Toto je druhý článek ze serie ohledně toho, co se stalo za C(o)VIDu v ČR - úvodní kapitolu naleznete zde:  https://www.jumagazin.cz/Povede-se-prolomit-ticho_458.html

Pojďme si to všechno shrnout hezky popořadě. Jako malý jsem vždycky rád sledoval příběhy Sherlocka Holmese, Erkila Poirota, Jessicy Fletcher a taktéž vraždy v Vraždy v Midsomeru. To běželo v televizi skoro pořád. Díky tomu mě bavilo sledovat vyšetřování založené na důkazech a logických dedukcích, pro které je COVID unikátní příležitostí.

Nyní se tedy ponořme do moře důkazů, které tu máme za ty roky. Mě osobně by nevadilo, že někdo se chce zabít, osobně mi vadí, že ty lidi úmyslně lžou. Tedy jako správný detektiv, pojďme nejdříve zvážit fakta, která tu byla prezentována od očitých svědků.

Z oficiálních orgánů přišlo v březnu roku 2020 upozornění, že je tu pandemie nového viru, který je smrtící pro každého. Byl to důvod pro vyhlášení nouzového stavu, zavedení stanného práva, omezení pohybu osob, omezení svobody podnikání, zavření škol, pracovišť, divadel, kin, sálů, obchodů a zákazu vycházení po určité hodině, zákazu provozu restaurací po desáté a další opatření, která se mají používat v době živelných katastrof.

Co následovalo dále, všichni víme. Přišla skvělá vakcína, která nás měla vysvobodit z tohoto smrtelného nebezpečí. To všechno nám několikrát prezentovali a potvrzovali naši volení zástupci, představitelé vlády, vědy, akademie, ministerstev, zdravotnictví, odborových organizací a vlastně jakákoliv veřejná osobnost nebo funkce. Společně s nimi taktéž státem placené profese jako doktoři, učitelé, profesoři, poslanci, reportéři, hygienici, policisté, soudci, hasiči a všichni další jako spolužáci, kamarádi a naši přátelé.

Jaká byla ale ovšem realita? Bylo to opravdu tak jako v televizi? Mělo vůbec něco z toho co nám tu prezentovali, reálný dopad na naše zdraví?

V této fázi si dovolím tentokrát necitovat oficiální zdroje statistik a analýz úmrtnosti, ze kterých běžně čerpám. Těch je všude kolem spousta a dají se již jednoduše dohledat. Můžete sami vidět, kolik lidí zahynulo, kdy a v jakém roce.

Raději budu mluvit o vlastní zkušenosti, jako jednotlivec, který není očkovaný a žil během celého tohoto období v Praze, prožil jsem tu lockdown a během něho jsem jezdil do zahraničí, metrem, vlakem, autobusem, veřejnou dopravou, scházel se s velkým množstvím lidí, venku, uvnitř, v hospodě, na náplavce, v lese, v autě, prostě všude - ať už legálně či nelegálně. Taktéž jsem měl v COVIDu i dvě oslavy narozenin.

Já osobně neznám nikoho, kdo by měl nějaký problém či zemřel na tento virus. Nikoho ani jednoho člověka z mého okolí. Znám historiky, kteří vám vždy někdo řekne, že zná někoho kdo umřel nebo, že o někom ví atd. Já osobně ale neznám nikoho a pokud zatlačíte i na tyto další lidi, tak nikdo na vlastní oči taktéž nikoho neviděl. Pouze se o nich doslech.

Tohle je dost zvláštní, vzhledem k tomu, že v mém okolí úmrtí jsou (na infarkt, stáří) a taktéž se v mém okolí pohybují velmi staří lidé 86 - 92 let. Přesně neznám nikoho, kdo by tento virus nepřežil. Přesto nyní dva lidé z mého okolí většinou starší zemřeli - většinou na nehodu nebo nedostatek zdravotní péče. Není to zvláštní? Taktéž je větší riziko, že budete mít nehodu ze stressu na dálnici, než že zemřete rukou tohoto smrtícího viru.

Stejně tak jsem za celé ty tři roky nezažil, že bych viděl někoho na vlastní oči s příznaky. Neznám někoho ve svém okolí, kdo by na vlastní oči viděl někoho s danými problémy. Vždycky je to až v nemocnici nebo po PCR testu ale kašlat krev nebo dusit se kašlem jsem neviděl nikoho. To je už zkrátka samo o sobě zvláštní, pokud je ten virus tak moc smrtelný, že lidé padají na ulicích a přenáší se na dva metry, jak to, že jsem nepotkal nikoho, kdo by mě nakazil a nebo neviděl někoho, jak se mu rapidně zhoršil stav?

Těch otázek je více - pojďme si je opět vyjmenovat:

  1. Jak je možné, že tento takzvaný smrtelný virus nefunguje v létě?
  2. Platí na něj opatření, která nedávají smysl a evidentně zmizí, pokud se o něj nikdo nezajímá v mediích a politice
  3. Jak to, že se začal tento virus šířit už o několik měsíců dříve, než byla vyhlášena pandemie ale stále nikdo neumíral až do oficiálního odstartování lockdownu?
  4. Proč nám tu pořád někdo tvrdí, že virus unikl z přírody, když je naprosto jasné, že byl vyroben uměle?
  5. Proč jsou lidé nuceni tu neustále připomínat, že tu je smrtící pandemie - opravdu by v době moru, lidé potřebovali stejné připomínky?
  6. Proč je tak důležité nutit lidi se chránit? Opravdu je jejich zdraví nyní největší prioritou? Nikdy dříve nebylo, proč nyní je to to hlavní téma? A proč jsou výsledky tak katastrofální?
  7. Jak chcete chránit lidi, tím že je budete mlátit a šikanovat? Vždyť je to přesný opak toho, co by se mělo dělat.

Všechny tyto otázky si zaslouží odpovědi ale větší problém je spíše to, že se nikdo neptá.

Shrňme si tedy fakta.

Ten virus není smrtící a rozhodně není ani nebezpečný, jak se uvádělo. Lze ho normálně prodělat a přežít. Přesto ho ale někdo aktivně prezentoval jako obrovskou hrozbu a utratil velkou částku, aby všechny přesvědčil, že to je právě ten virus.

Virus tedy není smrtící ale přesto, něco tu bylo a velmi mnoho lidí umírá. Co to tedy může být?

Ze současných pozorováních víme jedno - nebyl to virus, který zabíjel lidi. Jinak bychom tu měli úmrtí před i po lockdownu, během léta a taktéž i nyní, protože ten virus tu s námi stále je. Tak co tedy odpravilo v ČR téměř o 61 000 osob více do nebe za dva roky?

Logickou dedukcí, dojdeme k jedinému závěru - byla to právě ta opatření a lockdown, který usmrtil většinu těchto obětí. Pokud by lidé zůstali v klidu a nereagovali či pokračovali v rutinní činnosti, bylo by všechno v pořádku. Právě tato panika a následná opatření, zhroucení péče a šikana obyvatel vyústila v masová úmrtí důchodců a starších lidí, kteří potřebovali naši pomoc a ve zmrzačení a postižení větší části populace.

Než se dostanu dále, musíme se taktéž pobavit o tom, proč tu vypukla panika. Ta panika má svoje opodstatnění, bez ní by nebylo možné dělat tolik šílených věcí, jako se tu dělo včetně zákazů vycházení, roušek, zákazů cestování, rozkradení státního rozpočtu a masových usmrcení starých lidí.

Já sám si vzpomínám, na den po ohlášení lockdownu, se ten víkend vraceli lidé ještě z hor v Alpách v Rakousku a taktéž tu frontu, která byla na potraviny a všechno kolem v poslední den, než se mělo všechno zavřít.

Zabrusme do vzpomínek:

Stojíte u poklady, všude prázdné regály a lidé zoufale nakupují všechny možné zásoby, protože mají strach, že jídlo, které je dovážené z ciziny už zítra nebude. Následně druhý den jdete ráno ven a všude vidíte prázdno, u jídelny vás čeká “výdejové” okénko, které je skutečně okno, přes které vám někdo podává jídlo v krabičce. V metru je všude prázdno, nikde nikdo. Když venku stojíte s přáteli, projde kolem policejní hlídka, která vás upozorní, že nemáte ochranu úst - tedy roušku. Nasaďte si ji. Následně jdete běhat a vidíte lidi, kteří mají roušku na tváři i při běhu. Já sám jsem to jednou nebo dvakrát taky udělal a je to hrůza, to vdechnete nejhorší věci.

Tohle všechno se dělo ale přesto to nebyla realita. Co to tedy bylo?

Byl to koordinovaný útok s cílem vyvolat paniku v populaci, odstranit nejslabší a zranitelnou skupinu, zredukovat počet obyvatel, zničit morálku a zmást (poplést) velkou část obyvatel. Stejně tak není náhodou, že tento virus byl velmi podobný chřipce. Taktéž není náhodou, že tato opatření proti virus se až přílis podobají vojenským opatřením, když potřebujete získat kontrolu nad územím.

První opatření je vždy pro přerušení komunikace, následně je to zákaz shromáždění, stýkání se na veřejnosti, nucená izolace, zákaz cestování mezi okresy, šíření propagandy a matení lidí pro jejich podrobení a nemožnosti se organizovat na obranu. Taktéž je chcete demoralizovat, dosáhnout jejich rozdrobení a proto zavřete divadla, otočíte proti sobě různé skupiny a lidi dehumanizujete nošením roušek - jak někteří říkají roubíku na ústa.

Není o tom pochyb, COVID byl ukázka toho, co lze s biologickými zbraněmi dosáhnout a byl to pokus o vyvolání paniky s cílem uchvácení moci.

Výzkum tohoto viru probíhal již od roku 2006 vedený vědci z USA - konkrétně vědcem Ralphem Baricem z UNC Chapel-Hill, který se zaměřoval právě na možnosti výroby biozbraně a její aplikace. Bylo zde porovnávána možnost jejího šíření, smrtelnost, nakažlivost a taktéž složitost její syntézy uměle či z přírody. Není náhoda, že tento výzkum se následně přesunul do Wuhanu a zde byl taktéž dokončen.

Mojí otázkou dnes není proč - to víme a je to nad slunce jasné. Mnoho našich vůdců to taktéž otevřeně říká: Potřebujeme “Great Reset”, je nás zde moc, konzumujeme příliš zdrojů, zelená agenda, depopulace, woke, destrukce a rozpad sociální komunity, který těmto lidem prospívá. Tohle je bez diskuze.

To co já chci vědět, je proč u nás ti lidé, kteří nás měli chránit se obrátili proti nám a umožnili tenhle útok aby nás zlikvidoval. Nazvěme to tak, jak by se mělo - vlastizradou a kolaborací s cizí mocností s cílem vyhlazení části populace.

Autor: JU Magazín