I Sofie by se bavila!

Fotografie: Martin Hůlka

Ve středu 17 dubna měli studenti (nejen) Filozofické fakulty možnost ozvláštnit svůj stereotypní přednáškový den a bavit se spolu s ostatními během Odpoledne s Humanoidy a na festivalu Sofie se baví! Obě akce byly o to zajímavější tím, že je organizovala nejen fakulta, ale především i samotní studenti. Během celého dne se mohli studenti setkat se širokou škálou umění (hudba, divadlo, vernisáže, přednášky).

Odpoledne s Humanoidy

Druhý ročník Odpoledne s Humanoidy probíhal na půdě Filozofické fakulty (a z části i před ní) od 12:00 do 15:00 hodin. Fakulta se stala přístupná nejen studentům Jihočeské univerzity, ale i lidé zatím nestudující měli možnost podívat se, jak jsou naši studenti kreativní.

Každý ústav si zvolil svůj vlastní originální program a tím se prezentoval před širokou veřejností. Naskytla se tak například příležitost ochutnat některé z typických česko-německých specialit, předvést své znalosti v radě soutěžních kvízů, zavítat na vernisáže či shlédnout představení souboru AnoAmat (divadlo SUD). Program každého ústavu se vyznačoval svou originalitou.

Sofie se baví!

Samotný festival Sofie se baví! byl zahájen v 15:00h na hlavní stagi za vysokoškolskými kolejemi a probíhal do pozdních nočních hodin v celém kampusu Jihočeské univerzity. Po slavnostním zahájení hlavní stage ovládly hudební kapely.

Vestibul Bobíku si podmanila pořadatelská agentura NAAB, zabývající se lokální klubovou scénou. V rámci Sofie se baví! ožila i louka mezi Bobíkem a Filozofickou fakultou. Zde měli studenti jedinečnou příležitost demonstrovat jakýmkoliv způsobem svůj talent ve stylu londýnského Hyde Park, přihlížet kuchařskému workshopu Martina Škody a spatřit Kejklíře Slávka či Fotojatka.

Proč zrovna SOFIE?

Sofie, jméno pocházející z řečtiny, jest totiž znamením a ztělesněním moudrosti. Proto si tvůrci festivalu toto jméno vypůjčili a přiřadili k němu obličej nejmenované, ale všem jistě velice známé, herečky.

Nefalšovaná kulturní zábava!

Účast studentů na obou akcích byla poměrně vysoká. Početný dav se samozřejmě nejvíce shromažďoval okolo hlavní stage. Nejdelší fronty se nacházely u několika stánků s občerstvením, točeným pivem či točenou Koalou. Kdokoliv si zde též mohl vyrobit svou vlastní, originální placku a připevnit si ji na tašku či jakoukoliv část oděvu. Tato atrackce se u studentů setkala s velkým zájmem a úspěchem.

Vedle výše zmiňovaného stánku se nalézal stánek kapely VEES, jenž poskytoval možnost zakoupení rozličných předmětů s touto, v jižních Čechách nesporně velmi oblíbenou, kapelou.

Sluníčko a bez mráčku

Ke zlepšení nálady nejen účinkujících, ale i diváků, dozajista přispělo i příznivé počasí. Proto všichni mohli nerušeně posedávat na lavičkách či na louce, popíjet alkoholické i nealkoholické nápoje a oddávat se kulturně strávenému volnu. Na tvářích všech účastníků bylo vidět, že si akci užívají a že se i příjemně baví. A bavila by se jistě i Sofie!

Největší hold patří nepochybně organizátorům obou těchto akcí. Filozofická fakulta opět ukázala, že se v jejích řadách vyskytují schopní a kreativní jedinci, schopní zorganizovat přínosnou a jistě zajímavou akci. Doufejme, že jejich tvůrčí nadšení neopadne a že se na Sofii všichni potkáme i příští rok. A třeba i ve větším počtu.

Článek zapůjčen z Časopisu studentů Filozofické fakulty (M.O.S.T.)