Hlas utlačovaných - společně pro mír a inkluzi - Erasmus+

Nový projekt Erasmus + "Hlas utlačovaných - společně pro mír a inkluzi"

Ve dnech 9. - 17. 1. 2024 se uskutečnila mezinárodní výměna mládeže Erasmus+ s názvem Hlas utlačovaných - společně pro mír a inkluzi. Tato výměna vytvořila příležitost pro mládežníky z 6 různých zemí, konkrétně z Česka, Polska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny a Arménie, nejen debatovat o problematikách začlenění válečných uprchlíků, ale rovněž uspořádat stejnojmenné muzikální představení na Jablunkovsku. Projekt byl financován z programu Evropské unie Erasmus+.

Naší výměny se rovněž zúčastnili i mládežníci pocházející z oblastí jako Doněck či Karabach, kteří kvůli válce byli nuceni opustit své domovy. Během této výměny účastníci debatovali o rozličných úskalích spojených s životem uprchlíků, ale také o začleňování do společnosti a o mezikulturních hodnotách tolerance.

Pro mnohé zahraniční účastníky této výměny mládeže se jednalo o první návštěvu České republiky. Měli také možnost ochutnat českou kuchyni a obeznámit se s českou kulturou. Každý večer byly pořádány mezikulturní večery, během nichž účastníci měli možnost představit země, z nichž pocházejí, své tradiční tance, pokrmy a tradice.

Na podobné mezinárodní výměny Erasmus+ zaměřené i na jiné tématiky mohou zdarma jakožto účastníci vycestovat všichni občané naší země do 30 let a lidé s trvalým pobytem v ČR.

Autor: JU Magazín