Vedoucí katedry dostal vyhazov!

Fotografie: pf.jcu.cz

Z hodiny na hodinu byl ve středu 10. dubna propuštěn doc. RNDr. Jak Kubeš, CSc., který byl vedoucím katedry geografie na Pedagogické fakultě JČU.

"Nebylo tajemstvím, že se rád podívá na ženy – do výstřihu, nebo když jdou po chodbě. Taky kdo by se na ně nepodíval, když každá druhá nosí, nejen na zkoušku, krátkou sukni a velké výstřihy. Ale že by se pokusil o něco víc…,“ to vyvracel jeden ze studentů na webové diskuzi Deníku.

Boj s nadřízeným

„Na katedře působím sedmnáct let. Patnáct let jsem šéfoval i současnému děkanovi. On je magistr, já docent. Všechny tři naše obory jsem plně akreditoval. Teď nás čekají další akreditace, ale možná s tím bude potíž, protože prestižní publikace mám hlavně já,“ říká Jak Kubeš.

Bývalá studentka, která také u Kubeše studovala (Úvod do geografie a Sociální geografii zaměřenou na zemědělství), hovoří podobně. Navíc dodala, že podle ní dokázal studentům problematiku skvěle vysvětlit, ač někdy jeho informace byly zastaralejší.

Jenže kde je pravda. Opravdu už jeho chování přesáhlo jistou mez, nebo za jeho odchodem stojí něco jiného?

Dvě „pravdivé“ verze

Ačkoliv je vydáno informační embargo a vše řeší jedině kancléř univerzity, jak tvrdí děkan Pedagogické fakulty Mgr. Michal Vančura, Ph.D., prosakují na povrch nové informace.

Podle jedné byl docent Kubeš v dopise obviněn dvěma studentkami, které neuspěly u zápočtového testu z Úvodu do geografie, že se dívá studentkám do výstřihu a flirtuje s nimi.

„Flirtování se ženami mu zlomilo vaz?“

Jiná verze tvrdí, že ho z nevhodného chování snad obvinily samotné kolegyně.

To také potvrdil rektor prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. :

"Šlo o nevhodné chování ke kolegyním, ale berte jako fakt, že situace je vyřešena.“

Proti nařčení se budu bránit

Odvolaný pedagog vše jednoznačně odmítá a označuje to za určitou pomstu. Nezná prý ani obsah zmiňovaného dopisu, ani konkrétní osoby, které ho měly napsat.

„Nebudu k tomu nic říkat, ale budu se proti nařčení bránit,“ řekl propuštěný Jan Kubeš a chce se očistit soudní cestou.

Pedagogická fakulta zatím nevydala žádné oficiální prohlášení, ve kterém by propuštění kolegy odůvodnila. Jeho cvičení a přednášky převzali ostatní profesoři na fakultě a očekává se, kdo se stane jeho nástupcem. Pověřen prozatímním vedením je 28letý RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.