Solidarity and inclusion against youth unemployment

Další ze série Erasmus+ projektů organizovaný na uzemí České Republiky. Tentokrát byla tématem nezaměstnanost a jak jí řešit v rámci skupin mladistvých v různých zemích EU.

Ve dnech 31. 10. - 8. 11. 2022 proběhla mezinárodní výměna mládeže Erasmus+ s názvem Solidarity and Inclusion against Youth Unemployment, tedy Solidarita a inkluze proti nezaměstnanosti mezi mládeží. Tato výměna vytvořila příležitost pro mládežníky z Česka, Polska, Rumunska a Srbska diskutovat o výše zmíněné problematice. Vzdělávací aktivity této výměny mládeže se konaly v Penzionu u Pinkasů poblíž Jablunkova, přičemž výměna samotná byla financována ze zdrojů Evropské unie skrze Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+ a organizována prostřednictvím neziskové organizace Silesian Society for Solidarity z.s.


Během výměny účastníci debatovali o rozličných společenských problémech, spojených s nezaměstnaností v členských státech EU, dále měli šanci pohovořit si se zaměstnanci Úřadu práce v Karviné, setkali se s lidmi, kteří se potýkají s problémem dlouhodobé nezaměstnanosti, ale v neposlední řadě se rovněž seznámili se zavedenými společenskými opatřeními, které mají za úkol proti fenoménu mládežnické nezaměstnanosti bojovat

Během projektu se také účastnili originálních simulačních her a aktivit, díky nimž zlepšili své znalosti z oblasti finanční gramotnosti. Pro mnohé zahraniční účastníky této výměny mládeže se jednalo o první návštěvu České republiky. Zahraniční mládežníci rovněž mohli ochutnat českou kuchyni a obeznámit se s českou kulturou. Každý večer byly pořádány mezikulturní večery, během nichž účastníci měli možnost představit země, z nichž pocházejí, své tradiční tance, pokrmy a tradice.


Na podobné mezinárodní výměny Erasmus+ zaměřené i na jiné tématiky mohou zdarma jakožto účastníci vycestovat všichni občané naší země do 30 let a lidé s trvalým pobytem v ČR.

Autor: JU Magazín