Kyberbezpečnost, toť je jedno z hlavních témat 21. století

V letech 2022 až 2023 probíhalo důkladné vzdělávání mládeže v oblasti kyberbezpečnosti a nebezpečích v online prostoru na Karvinsku, Ostravsku a v Prostějově, což jsou hlavní hrozby 21. století.

Studenti středních škol na Ostravsku, Karvinsku a v Prostějově měli šanci vzdělávat se v oblasti kyberbezpečnosti díky přednáškám realizovaných neziskovou organizací Silesian Society for Solidarity z.s. Mladí lidé byli seznámeni s nejčastějšími typy útoků, které jim v online prostoru hrozí jako je kybergrooming, kyberšikana a kyberstalking, byli seznámeni s technikami jak těmto útokům předcházet a jak se bránit v případě, že se sami stanou cílem jednoho z těchto útoků. 

Rovněž byli seznámeni se základy bezpečného pohybu na internetu, důležitostí využívání silných a komplexních hesel, vícefázové autentizace a využívání kritického myšlení během práce v online prostoru. Dále byla mládež seznámena s problematikou krádeže identity, phishingu a nutnosti ochrany svého soukromí a svých dat pomocí jednoduchých metod jako je pravidelné zálohování svých dat, nastavení kvalitní úrovně soukromí na svých účtech na sociálních sítích a kladení důrazu na kritické myšlení při práci s citlivými a osobními daty. 

V neposlední řadě byli mladí lidé seznámeni se základními typy škodlivého kódu tzv. Malware jako je cryptojacker, adware, spyware a viry, byli seznámeni s důležitostí využívání antivirového software, pravidelné aktualizace svého operačního systému a dodržování „dobrých návyků“ při práci s počítači a chytrými telefony mezi které patří využívání legálně zakoupeného software, vyvarování se otevírání neznámých .exe souborů a souborů obdržených z neznámých emailových adres a neznámých účtů ze sociálních sítí, společně s vyvarováním se klikáním na zkrácené webové adresy. Studenti společně s pedagogy a řediteli středních škol vyhodnotili tyto přednášky jako přínosné a doufají v další přínosnou spolupráci i v dalších letech. Přednášky byly financovány ze zdrojů Evropské Unie pomocí programu Evropský sbor solidarity. 

Autor: JU Magazín