Fotografie: Silsoc.eu

Digital Danger - vyznáte se v kybernetických hrozbách?

Rozumíte tomu, co znamená pojem hoax či dezinformace? Vyznáte se v kybernetických hrozbách? O těchto tématech přijeli diskutovat do České republiky účastníci projektu Digital Danger, který se konal v Petrovicích u Karviné.

Ve dnech 15. - 23. 3. 2022 se uskutečnila výměna mládeže s názvem Digital Danger, jež dala prostor mládežníkům z Česka, Polska, Portugalska, Španělska, Rumunska a Turecka diskutovat o problematikách spojených s kybernetickou bezpečnosti, o rozšířenosti fenoménu fake news a hoaxů, o novodobých strategiích dezinformátorů na internetu, ale také o jiných jevech neblahých pro naši společnost, jako je kyberšikana, cybergrooming a o jiných hrozbách spojených s užíváním digitálních technologií. 

Tato výměna mládeže byla financována ze zdrojů Evropské unie skrze Dům zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+ a konala se v Hotelu Dakol v Petrovicích u Karviné. Během této výměny měli účastníci možnost pohovořit si také s expertem na kybernetickou bezpečnost, umělou inteligenci a také profesorem z Ostravské univerzity a sami během tohoto týdne si formou prezentací a her vyměňovali informace ohledně digitální gramotnosti a všech výše zmíněných jevů ve svých zemích. 

Během projektu se rovněž účastnili originálních simulačních her a aktivit, které měly za cíl podpořit jejich kreativitu a přijít s novými nápady, jak proti těmto neblahým jevům bojovat. Pro mnohé z nich se jednalo o jejich první návštěvu České republiky, přičemž měli možnost ochutnat česká jídla a seznámit se blíže s českou kulturou, ale na druhou stranu měli také každý večer možnost seznámit náš kolektiv i se svými zeměmi, pročež byly pořádány každý den k tomu určené mezikulturní večery. Účastníci však nezůstali pouze a výlučně v Petrovicích u Karviné, ale měli možnost navštívit i jiná místa v našem kraji, konkrétně také Český Těšín a polský Cieszyn. Dostali úkol oslovit místní obyvatele a položit jim otázky spojené s bezpečností na internetu. To podpořilo i jejich vzájemné interakce s obyvateli našeho kraje, přičemž se mnohdy jednalo o jejich první kontakt s účastníky z takto rozličných zemí.

Více o aktivitách a dalších projektech v rámci programu Erasmus+ se dozvíte na stránkách Selecian Society for Solidarity.

Autor: Silsoc.eu