Fotografie: František Dolejš

Budějovické ekonomické dny - dobré rady z praxe nejen pro život

Na Jihočeské univerzitě se koná nespočet zajímavých přednášek a seminářů. Jaký seminář by si přáli studenti? Budějovické ekonomické dny jsou zcela novým seminářem na škole a témata si zvolili sami studenti, takže se rozhodně máme na co těšit. Více nám to přiblíží jeden z organizátorů Jan Vávra z Katedry regionálního managementu Ekonomické fakulty JU.

Co Vás přivedlo k realizaci Budějovických ekonomických dnů (dále jen BED) a kdo Vám s tím pomáhal?
Tento nápad se zrodil loni po konferenci Naše společná přítomnost, kdy jsme viděli, že má úspěch. Konference rotuje, letos byla v Hradci Králové, příští rok bude v Praze, takže by byla škoda nemít zajímavou akci i na jaře. Na podzim se koná konference INPROFORUM, v průběhu roku konference CITEM. Období jara je takové volnější, chtěli jsme udělat něco nového, trochu praktičtějšího než jsou vědecké konference. Přípravu zajišťuje tým Katedry regionálního managementu ve spolupráci s dalšími zaměstnanci fakulty. Hlavními jmény jsou doktor Miloslav Lapka a docentka Eva Cudlínová, která má velký podíl na sehnání některých řečníků.
Seminář se symbolicky koná 22. dubna na Den Země, při němž si již několik dekád svět připomíná problematiku životního prostředí.

alt Plakát Budějovické ekonomické dny

Jaká je hlavní myšlenka BED?
Hlavní myšlenkou je ukázat trochu alternativní přístup k praktické ekonomice, nikoli jen k vědě, ale k tomu jak se dá v životě uplatnit, jak se dá přistoupit k podnikání apod.

Od konce roku 2014 byla spuštěna anketa mezi studenty, která měla zjistit zájem studentů o konání semináře, jednotlivá témata a řečníky, kteří by vystupovali. Překvapil Vás výběr studentů?
Výběr studentů mě ani moc nepřekvapil. Nabídli jsme 7 témat, z nichž bylo možné si vybrat a další téma si studenti mohli zvolit jako volné. Nejžádanějšími tématy se staly: hodnoty, životní styl, životní prostředí a ekonomie, čemuž se snažíme přiblížit v prvním ročníku. Další téma, které studenty zaujalo, je sociální odpovědnost firem a sociální podnikání. Připadá mi jako ideální možnost spojit tato dvě témata pro další ročník. Nejméně žádané téma bylo biosféra a ekonomie, což podle mě pramení z toho, že je velmi široké a těžko si pod tím něco konkrétně představit.

Byly výsledky a odpovědi ankety přiměřené dosaženému vzdělání respondentů?
Výsledky byly přiměřené a nejvíce u konkrétních řečníků. Ptali jsme se nejen na témata, ale také koho by studenti rádi slyšeli osobně a můžu Vám říct, že nejžádanějším řečníkem byl Andrej Babiš, o kterého byl opravdu zájem. Druhým nejžádanějším byl Tomáš Sedláček, který by se hodil i k tématu, ale jeho časové vytížení je bohužel tak velké, že oslovení s 2–3 měsíčním předstihem bylo málo. Třetí nejžádanější byl Václav Klaus, dále se pak objevovala jména jako Karel Janeček, Radim Jančura, ale i třeba Petr Kellner nebo Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti. Je to kombinace jmen jak známých tak neznámých, takže je vidět, že studenti mají dobrý přehled. Dále kombinace kontroverzních například Tomio Okamura, Miroslav Kalousek a dokonce i Vladimír Putin a Arnold Schwarzenegger. Není úplně jisté, do jaké míry je o tyto osoby zájem nebo jestli je to jen ironie.

alt organizátor Jan Vávra

Kterou nominaci považujete za nejvtipnější, nejzajímavější?
Pro mě osobně je nejvtipnější nominace exprezident Václav Klaus. Jinak samozřejmě nejvtipnější je Arnold Schwarzenegger, určitě by bylo zajímavé ho dostat na seminář (smích), ale Vladimíra Putina raději ne, chceme, aby se na semináři dostali ke slovu i další řečníci.

Teď by mě zajímalo, zda byl zájem ze strany pozvaných řečníků nebo došlo k nějakému „přemlouvání“?
Kromě Tomáše Sedláčka, jehož pracovní vytížení je obrovské, a proto se nemohl zúčastnit, se z časových důvodů omluvilo i několik akademiků. Lidi z praxe jsme ale sehnali poměrně snadno, což nakonec považuji za důležitější věc.

Kterou nohou nejčastěji vstáváte z postele?
(smích) Já si myslím, že levou. Protože vstávám doleva z postele, takže to bude ten hlavní důvod. Snad to na mě nemá nějaký velký vliv. Ve středu 22. dubna vstanu určitě pravou.

Podtitulem letošního ročníku je „Jde to i jinak“. V jaké problematice by bylo podle Vašeho názoru nejlepší toto heslo uplatnit?
No, dá se to uplatnit vlastně ve všech oblastech života, my jsme konkrétně měli na mysli oblasti praxe, hospodářství, obchodu, dále toho co se snažíme kupovat, co konzumuje, co prodáváme a co nabízíme. A chceme ukázat studentům, že i podnikání lze dělat trochu jinak. Heslo letošního ročníku vymyslel Miloslav Lapka z naší katedry.

alt Bitcoin

Tématy BED jsou hodnoty, životní styl, životní prostředí a ekonomie. Budou tato témata nějak vyzdvižena v projevu nebo jen „skryta mezi řádky“?
Pravděpodobně jak u koho, třeba u Petra Kindlmanna, který se zabývá kryptoměnami jako je například Bitcoin nebo Nxt a různé jiné alternativy, jak platit a převádět peníze elektronicky, aniž by člověk byl závislý na klasických trzích, bankách nebo státech, budou tato témata spíše skrytá. Nedá se asi mluvit o environmentální motivaci, na druhou stranu očekávám, že hodnoty i zde budou hrát velkou roli. Například u Petra Hanzela z obchodu bez obalu, což je první bezobalový obchod v České republice, je motivace naprosto zjevná. Oni chtějí prodávat potraviny, nikoliv obaly. A v případě dalších řečníků Davida Veise a Viléma Jandy z místní platformy Buď soběstačný! (BuďSob), tam je motivace taky jasná. Lokálně ukotvená ekonomika a snaha být soběstačný.

Jen pro představu. Přiblížil byste, jak náročný je tento projekt po časové a organizační stránce?
No tak středně, přece jenom už máme zkušenosti z jiných akcí, koná se tady spousta konferencí a seminářů. Máme na to vlastní místnosti, takže to není tak organizačně složité. Seminář se bude konat v pavilonu F, přednášet se bude v nové učebně regionálního managementu profesorky Hrabánkové. Trochu složitější bylo tematicky sladit občerstvení s obsahem semináře, ale myslím, že se nám to povedlo. To má na starosti Adéla Mezerová z naší katedry, ve spolupráci s Menzou a obchůdkem EF JU. I občerstvení bude co nejvíce místní, bezobalové a fair trade.

Nebojíte se neúčasti?
To je velká otázka. Vstup je samozřejmě volný, navíc s občerstvením pro všechny účastníky, což je doufám velké lákadlo. Ale nemáme povinnou registraci, takže my opravdu nevíme, kolik lidí přijde. Je to první ročník, je to trochu risk, ale nebojíme se. Myslím si, že ta témata jsou zajímavá pro širší okruh zájemců a navíc pro studenty Ekonomické fakulty je děkanské volno. Určitě by mohl přijít i někdo z veřejnosti, jelikož téma bylo inzerované také v Českobudějovickém deníku, plakáty a pozvánky jsou i mimo kampus a toto pondělí a úterý bude o BED mluvit docentka Cudlínová v Jihočeské televizi.

Bude možné nalézt nějaký veřejně dostupný záznam či shrnutí pro ty, jež se nemohli zúčastnit?
To je dobrá otázka, určitě vznikne tisková zpráva, článek či shrnutí, a celý seminář bude nahráván a na internetu bude pak zveřejněno video, buď celé, nebo alespoň sestřih toho nejzajímavějšího ze semináře.

A otázka na závěr. Co byste vzkázal studentům, kteří s účastí ještě váhají?
Chtěl bych je nalákat nejen na zajímavá témata, ale i na občerstvení a určitě bych jim vzkázal, ať se zúčastní, protože se seznámí s něčím, co podle mě moc známé není. Tato témata běžně neuslyší ani na jiných ekonomických fakultách a my se právě snažíme být v tom o krok před ostatními a přivést lidi z praxe, kteří k podnikání a ekonomice přistupují trochu jinak a mají zajímavé zkušenosti. Považuji to za unikátní možnost a skvělou příležitost, protože my akademici jsme především teoretici. Seminář bude hodně postaven na diskuzi a praktických zkušenostech. Řečníci krátce přednesou svůj příspěvek (cca na 20 – 30 minut) a poté bychom chtěli, aby co nejvíce diskutovali se studenty, mezi sebou a s námi. Takže bude možnost se ptát a vyjádřit svůj názor. Závěrem bych ještě rád zdůraznil, že seminář není určen jen studentům Ekonomické fakulty, ale všem studentům a pedagogům z Jihočeské univerzity, i zájemcům z řad veřejnosti. Těšíme se na vás!

Více informací naleznete na: bed.ef.jcu.cz

Autor: JU Magazín