Fotografie: Markéta Machová

Hodnocení výuky: jak je na tom JU?

Zimní semestr je za námi a s ním i první celouniverzitní Studentské hodnocení výuky v novém kabátě. Jak obstáli vyučující před námi studenty? Které předměty byste nejradši nikdy neabsolvovali a která fakulta si odnesla nejlepší hodnocení?

Studentské hodnocení výuky se univerzita snažila propagovat, jak mohla, neboť je dobrovolné a i na PřF, kde je již dlouho povinné, je stále možnost jednoduše zakliknout „nechci hodnotit“ a tím si povinnost pro všechny předměty splnit. Letáky a výzvy však svůj účel asi splnily jen částečně, neboť všichni o hodnocení víme, ale málokdo opravdu hodnotí.

Proč nechceme hodnotit?

Mezi studenty se neustále omílaly obavy z toho, že se jim za špatné hodnocení profesoři nevybíravě pomstí. Profesoři naopak reagovali, že i kdyby chtěli, hodnocení je anonymní. Skutečně je – strach můžete mít snad jedině, pokud jste na kurzu zapsaní čtyři a vyučující tak celkem snadno může poznat, kdo z vás napsal ten kousavý komentář.

A pokud by byl někdo opravdu takový pes, že by se snažil mermomocí někde vymoci identitu pisatele negativního hodnocení, pravděpodobně by to asi neprošlo bez povšimnutí jeho kolegů nebo vedení školy. Ostatně jsme na vysoké a snad se tu umíme mezi sebou domluvit, i když jde o sdělování jiných než pozitivních faktů.

Hodnocení v číslech

Ale začněme od toho nejzásadnějšího – výuky. Přednášky, cvičení a semináře jsou základním stavebním kamenem vysoké školy a vaši vyučující mohou mít jistě radost z toho, že napříč fakultami se studenti ukazují jako zodpovědní a podle ankety chodí většina z nich na (téměř) všechny přednášky. A i ten zbytek, který si s docházkou moc hlavu neláme, se ukáže alespoň na polovině všech hodin.

Přesto máme problém vyučování ohodnotit. Nejhůře si v tomto vede asi ZF, kde je zapsáno asi nejméně hodnocení na studenta ze všech fakult (pouze 1240 jednotlivých hodnocení na téměř 2000 studentů – to je méně než jeden předmět na studenta). Oproti tomu fakulty s tradičně malým počtem studentů jako FROV mají jednotlivých hodnocení 1107 na necelou tisícovku studentů.

V celkovém počtu hodnocení vede PF, která má také nejvíce kateder a studentů, s číslem 11 906 a PřF se 5462 hodnoceními. PF má ale tradičně nejvíce studentů (přes 3 000) a PřF má hodnocení, připomínám, povinné. Na třetím místě je pak EF s 2724 zářezy, ale opět jde o fakultu s vysokým počtem studentů. Obdobně jako EF je na tom i na ZSF.

Jak dopadla výuka?

A jak je to s předměty? Které dopadly nejhůř? Na které už byste znovu nešli? Popravdě, hodnotit se to v některých případech dá jen těžko, neboť některé lekce s kapacitou přes 300 studentů měly pouze jedno hodnocení. Z toho se opravdu nedá soudit, a právě proto nás univerzita tak vehementně prosí, abychom si čas na hodnocení udělali. Pokud máte s nějakým předmětem problém, musíte se ozvat. Také se ukazuje, že u některých předmětů má na hodnocení zásadní vliv vyučující – jedno a to samé cvičení může mít hodnocení 1,5 nebo 3,2 v závislosti na tom, kdo ho učí.

A které předměty mají rozumný počet hodnotitelů a průměr většiny položek horší než 2,5? Na EF jste na štíru s předměty jako Bankovnictví, Účetnictví nebo Manažerská ekonomika. U cvičení byste se očividně rádi zbavili matematik a statistik, ale třeba i Logistiky a Ekonomické geografie. A pod PF zapsaná Mikroenomie také očividně nepřináší velkou radost. Takže se dá říct, že ekonomové nesnáší hlavně to, co se týká ekonomie.

Pozitivní zprávy přináší FF, kde se vám asi líbí, protože nejhorší celkové hodnocení katedry je tam 1,72 a všichni ostatní se pohybují kolem 1,5. Je tak docela těžké najít předmět z FF, u kterého by se více lidí shodlo, že není úplně ideální. Jediným úlovkem byla pouze hůře hodnocená Slovotvorba. (A její snížené hodnocení se opakuje i na PF.)

Jiné už je to na PF, kde je spousta lidí a tím pádem spousta názorů. Za zimní semestr se objevovala trochu zhoršená hodnocení angličtin, matematik, ale i pedagogických a psychologických předmětů (u těch se horší hodnocení opakuje i na TF a ZSF). Zrušit byste ale očividně chtěli tyto dva předměty: Historie ekonomického myšlení a Filosofická propedeutika a logika. U těch se velké množství lidí shodlo na známce pod 3.

Na PřF se horší hodnocení objevuje u několika málo kurzů s tradičně spíše komorním počtem studentů. Což neznamená, že studium zde je zcela ideální, ale většina předmětů se se svým hodnocením vejde pohodlně do lepší dvojky. Na FROV je situace trochu humorná, protože největším problém je hned po angličtinách Akvaristika, za ní v závěsu Biotechnologie akvakultury. A o ZF tedy nic kloudného říct asi nemůžeme vzhledem k nedostatečnému počtu hodnocení u většiny předmětů.

Poučení pro příště

Studenti, hodnoťte! Nikdo jiný to za vás bohužel neudělá. A pokud máte strach se byť anonymně projevit, tím spíš musíte apelovat na své spolužáky, aby se také přidali. Protože „v davu se to ztratí“. Navíc vám vaše univerzita slibuje, že na hodnocení výuky bude brát ohled, takže toho využijte. Nebo to minimálně zkuste. Bude to lepší než mudrovat pod vousy.

A perlička na závěr? Náš rektor Libor Grubhoffer obdržel od svých studentů za svou výuku celkově známku 2,33. Jak vidíte, nikdo není dokonalý…

Autor: JU Magazín