Fotografie: Josef Němec

Je to snad až symbolické, že právě na Škaredou středu, 16. dubna 2014, se uskutečnilo odhalení Cesty bolestných kamenů, jež je obdobou křesťanské křížové cesty, v Píseckých horách, jejímž cílem bylo pojmenovat bolesti moderního člověka, pomoci je uchopit ve vlastním nitru, prohloubit sociální cítění ve vztahu k druhým a především pomoci posunout dnešního člověka k naději.

Více než rok a půl starý projekt Obchodní akademie a Jazykové školy Písek byl tak posunut do jeho poslední páté fáze, kdy má v co nejbližší době vzniknout cd se čtrnácti příběhy, které budou čteny významnými českými herci, jako je Jan Tříska, Ondřej Vetchý a další, a také sborník pro základní a střední školy a jiné veřejné instituce.

„Člověk si během života projde mnoho útrap a ztrát, které ho tíží jako kámen a zevnitř ho drtí. Naštěstí existuje něco, co překoná všechnu bolest a trápení a postaví člověka na nohy, a tím je naděje.“

Vraťme se v krátkosti na začátek, kdy studenti Obchodní akademie pod vedením hlavního autora a koordinátora Mgr. Pavla Sekyrky, ředitele školy, sestavovali již zmiňovaných čtrnáct bolestí moderního člověka. Mezi ně se nakonec dostaly například nedostatek lásky, ztráta zaměstnání, opuštěnost, závist, ale také ztráta víry a důvěry. Poslední patnáctý kámen byl od počátku naprosto jasný. Bude jím naděje.

Následně došlo díky studentům k distribuci dopisu a plakátu s vybranými hesly do šesti stovek míst (do dětských domovů, škol, domovů důchodců, věznic, hospiců atd.), odkud se jim pak vrátily příběhy lidí k danému bolestnému kameni. Díky tomu pak vznikly panely s osudovými propastmi lidských životů, které byly úspěšně překonány a zdolány.

alt Rozpad rodiny a vztahu

„Vidím to jako historický moment, na který se nezapomene,“ řekl jeden z pozvaných účastníků slavnostního odhalení – kardinál Miloslav Vlk, který zastupoval nepřítomného patrona a prezidenta České křesťanské akademie Tomáše Halíka, „V dnešní době jsou největší bolestí každého z nás mezilidské vztahy.“

Kromě Miloslava Vlka promluvil také starosta Ondřej Veselý, místostarostka města Písek Hana Rambousková a jedna ze studentek čtvrtého ročníku, která se na projektu podílela. Pozvání přijali a byli přítomni také: bývalý ministr financí a současný poslanec Miroslav Kalousek, poradce ministra obrany České republiky Eduard Stehlík, režisér Hynek Bočan, hudební skladatel Hynek Barták, rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer a náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Mimo jiné zazněly během slavnostního aktu, prostřednictvím Píseckého komorního orchestru pod vedením Oldřicha Vlčka a studentky Anny Rysulové, dvě písně: Bridge Over Troubled Water a Zdivočelá země, z nichž druhou jmenovanou v originále nazpívala i přítomná patronka projektu Bolestných kamenů Marta Kubišová.

Vypravíte se také do Píseckých hor, abyste se pokusili nahlédnout do svého nitra a našli jste to hlavní ve svém životě, tedy naději?

Více o tomto projektu na: http://terminal.oa-pisek.cz/web/ http://www.bolestnekameny.cz/

Autor: JU Magazín