Fotografie: Josef Němec

Historický moment se 14 bolestmi dnešní doby

Je to snad až symbolické, že právě na Škaredou středu, 16. dubna 2014, se uskutečnilo odhalení Cesty bolestných kamenů, jež je obdobou křesťanské křížové cesty, v Píseckých horách, jejímž cílem bylo pojmenovat bolesti moderního člověka, pomoci je uchopit ve vlastním nitru, prohloubit sociální cítění ve vztahu k druhým a především pomoci posunout dnešního člověka k naději.

Více než rok a půl starý projekt Obchodní akademie a Jazykové školy Písek byl tak posunut do jeho poslední páté fáze, kdy má v co nejbližší době vzniknout cd se čtrnácti příběhy, které budou čteny významnými českými herci, jako je Jan Tříska, Ondřej Vetchý a další, a také sborník pro základní a střední školy a jiné veřejné instituce.

„Člověk si během života projde mnoho útrap a ztrát, které ho tíží jako kámen a zevnitř ho drtí. Naštěstí existuje něco, co překoná všechnu bolest a trápení a postaví člověka na nohy, a tím je naděje.“

Vraťme se v krátkosti na začátek, kdy studenti Obchodní akademie pod vedením hlavního autora a koordinátora Mgr. Pavla Sekyrky, ředitele školy, sestavovali již zmiňovaných čtrnáct bolestí moderního člověka. Mezi ně se nakonec dostaly například nedostatek lásky, ztráta zaměstnání, opuštěnost, závist, ale také ztráta víry a důvěry. Poslední patnáctý kámen byl od počátku naprosto jasný. Bude jím naděje.

Následně došlo díky studentům k distribuci dopisu a plakátu s vybranými hesly do šesti stovek míst (do dětských domovů, škol, domovů důchodců, věznic, hospiců atd.), odkud se jim pak vrátily příběhy lidí k danému bolestnému kameni. Díky tomu pak vznikly panely s osudovými propastmi lidských životů, které byly úspěšně překonány a zdolány.

alt Rozpad rodiny a vztahu

„Vidím to jako historický moment, na který se nezapomene,“ řekl jeden z pozvaných účastníků slavnostního odhalení – kardinál Miloslav Vlk, který zastupoval nepřítomného patrona a prezidenta České křesťanské akademie Tomáše Halíka, „V dnešní době jsou největší bolestí každého z nás mezilidské vztahy.“

Kromě Miloslava Vlka promluvil také starosta Ondřej Veselý, místostarostka města Písek Hana Rambousková a jedna ze studentek čtvrtého ročníku, která se na projektu podílela. Pozvání přijali a byli přítomni také: bývalý ministr financí a současný poslanec Miroslav Kalousek, poradce ministra obrany České republiky Eduard Stehlík, režisér Hynek Bočan, hudební skladatel Hynek Barták, rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer a náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Mimo jiné zazněly během slavnostního aktu, prostřednictvím Píseckého komorního orchestru pod vedením Oldřicha Vlčka a studentky Anny Rysulové, dvě písně: Bridge Over Troubled Water a Zdivočelá země, z nichž druhou jmenovanou v originále nazpívala i přítomná patronka projektu Bolestných kamenů Marta Kubišová.

Vypravíte se také do Píseckých hor, abyste se pokusili nahlédnout do svého nitra a našli jste to hlavní ve svém životě, tedy naději?

Více o tomto projektu na: http://terminal.oa-pisek.cz/web/ http://www.bolestnekameny.cz/